header image

Hvem kan få Ridefysioterapi?

 

Ridefysioterapi er omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi, og er en lægehenvist behandling.

 

Udover at have en diagnose, som tilhører en af nedenstående 4 grupper, er der henvisningskriterier, som skal være opfyldt for at være berettiget. Ved henvendelse til egen læge eller Ridefysioterapeuten kan du få meget mere at vide.


Personer med medfødte eller arvelige lidelser.
F.eks. muskelsvind, rygmarvsbrok, spastiske lammelser (CP), Spiel-meyer-vogts syndrom m.fl.


Erhvervede neurologiske lidelser.
F.eks. polio, dissiminieret sclerose, parkinson, paraplegi, følger efter polyradiculitis og andre neuropatier samt vaskulært betingede neurologiske lidelser (apopleksi).

 

Fysiske handicap som følge af ulykke.
Herunder para/tetraplegi efter læsion af rygmarven, større amputationer etc. (det bemærkes at personer med følge efter fjernelse af bryst ikke er omfattet af ordningen).

 

Nedsættelse af led og/eller muskelfunktionen som følge af inflammatoriske gigtlidelser.
F.eks. kronisk leddegigt, psoriasis-gigt, MB. Bechterew.


Anden diagnose

(Dokumentation for vurdering fra Sundhedsstyrelsen vedlægges).

Herudover er blinde og svagtseende, personer med Downs Syndrom, autisme m.fl. berettiget. Behandlingen er delvist betalt af sygesikringen.

Henvisningen til Ridefysioterapi skal fornyes af egen læge 1 gang om året.

 


Hvis patienten ikke kan få en henvisning fra lægen, er der mulighed for egenbetaling.

 

 

Er du i tvivl, om du eller din pårørende kan få hjælp, så kontakt os.